Nguồn tin IT

Odoo 17 dự kiến phát hành

 

Odoo 17 dự kiến sẽ được phát hành trong sự kiện Odoo Experience 2023 vào tháng 10 này.

Odoo 17 được mong đợi sẽ được phát hành với việc cải tiến UI/UX, các bản xem trước của giao diện mới đã được chia sẻ công khai.

Xem giao diện đầy dủ của Odoo 17 tại đâyOdoo 17 UI


Thay đổi dự kiến khác là ở chế độ xem tìm kiếm, được dự kiến sẽ được cải tiến và nâng cao hơn.


Odoo PWA Odoo tiếp tục phát triển bằng cách thêm các phím tắt, cho phép truy cập nhanh đến một số ứng dụng chính của phiên bản Odoo của bạn.


    Xem: Odoo PWA  


Nhanh chóng chọn các bản ghi bằng bàn phím của bạn và hỗ trợ phím SHIFT, và nhanh chóng bỏ chọn bằng một lần nhấp chuột.

     

    Nguồn: https://twitter.com/bouvyd/status/1614897465060200451


Tiêu đề cột danh sách và kanban sẽ vẫn hiển thị ngay cả khi cuộn xuống để đọc thêm dữ liệu.

Nút "Tạo" được đổi tên thành "Mới" (dự kiến cho phiên bản 17, nhưng cũng được đưa lại phiên bản 16).

Odoo 17 có thể cho phép thêm sản phẩm vào đơn đặt hàng bán hàng từ chế độ xem danh mục (kanban).
Trong Odoo 17, khi ký, bạn sẽ được nhắc nhở về các tài liệu đang chờ bạn sau khi ký (hoặc bỏ qua chúng nếu bạn muốn tránh bị yêu cầu quá nhiều). Chức năng này hoạt động cho người dùng nội bộ và bên ngoài.


    Xem: Point Of Sale 17


Đây là một số điểm hiện có và sẽ được cập nhật thêm trong những ngày sắp tới.


No comments:

Post a Comment

About Us

Recent

Random