Nguồn tin IT

Khi nào cần đến giải pháp ERP

20:34


  1.  Doanh nghiệp của bạn đang có xu hướng phát triển tốt, muốn mở rộng quy mô, muốn kinh doanh nhiều lĩnh vực hơn.
  2. Không hiệu quả trong quản lý các quy trình kinh doanh, quá nhiều phần mềm cho các quy trình khác nhau.
  3. Các bộ phận trong doanh nghiệp không liên kết tốt với nhau, dẫn đến sự mất chặt chẽ trong doanh nghiệp.
  4. Số lượng dữ liệu lớn và phức tạp, các dữ liệu không đồng nhất, doanh nghiệp cần quản lý dữ liệu một cách chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác và khả năng tra cứu dữ liệu.
  5. Cần tăng cường tính linh hoạt và tính cập nhật của hệ thống để đáp ứng với sự thay đổi của thị trường và yêu cầu khách hàng.
  6. Thường xuyên xảy ra sai sót trong quá trình nhập/ xuất và chuyển dữ liệu.
  7. Cần cải thiện hiệu suất và giảm chi phí vận hành doanh nghiệp.
  8. Muốn vận hành doanh nghiệp một cách bao quát và tổng thể.
  9. Cần tăng cường tính đồng bộ hóa trong hoạt động của doanh nghiệp.
  10. Muốn doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nề nếp hơn.

Trong tổng quát, khi doanh nghiệp phát triển và mở rộng quy mô, các quy trình kinh doanh trở nên phức tạp hơn và cần phải được quản lý một cách chặt chẽ hơn. Giải pháp ERP có thể giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động và tài nguyên của mình một cách hiệu quả hơn, từ đó tăng tính cạnh tranh và giảm chi phí.


Odoo 17 dự kiến phát hành

01:37

 

Odoo 17 dự kiến sẽ được phát hành trong sự kiện Odoo Experience 2023 vào tháng 10 này.

Odoo 17 được mong đợi sẽ được phát hành với việc cải tiến UI/UX, các bản xem trước của giao diện mới đã được chia sẻ công khai.

Xem giao diện đầy dủ của Odoo 17 tại đâyOdoo 17 UI


Thay đổi dự kiến khác là ở chế độ xem tìm kiếm, được dự kiến sẽ được cải tiến và nâng cao hơn.


Odoo PWA Odoo tiếp tục phát triển bằng cách thêm các phím tắt, cho phép truy cập nhanh đến một số ứng dụng chính của phiên bản Odoo của bạn.


    Xem: Odoo PWA  


Nhanh chóng chọn các bản ghi bằng bàn phím của bạn và hỗ trợ phím SHIFT, và nhanh chóng bỏ chọn bằng một lần nhấp chuột.

     

    Nguồn: https://twitter.com/bouvyd/status/1614897465060200451


Tiêu đề cột danh sách và kanban sẽ vẫn hiển thị ngay cả khi cuộn xuống để đọc thêm dữ liệu.

Nút "Tạo" được đổi tên thành "Mới" (dự kiến cho phiên bản 17, nhưng cũng được đưa lại phiên bản 16).

Odoo 17 có thể cho phép thêm sản phẩm vào đơn đặt hàng bán hàng từ chế độ xem danh mục (kanban).
Trong Odoo 17, khi ký, bạn sẽ được nhắc nhở về các tài liệu đang chờ bạn sau khi ký (hoặc bỏ qua chúng nếu bạn muốn tránh bị yêu cầu quá nhiều). Chức năng này hoạt động cho người dùng nội bộ và bên ngoài.


    Xem: Point Of Sale 17


Đây là một số điểm hiện có và sẽ được cập nhật thêm trong những ngày sắp tới.


Bản tin công nghệ 1 tháng 4

01:21About Us

Recent

Random