Nguồn tin IT

GPT 3.5 vs GPT 4.0


JULY 11, 2023

Nguồn tin công nghệ

GPT 3.5 và GPT 4.0 là hai công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Open AI. GPT 3.5 đã được ra mắt và được đánh giá là tạo ra văn bản tự động với chất lượng rất cao. GPT 4.0 đang được phát triển và dự kiến sẽ có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn, áp dụng trong nhiều lĩnh vực như dịch thuật, tạo nội dung và hỗ trợ cho các công cụ trí tuệ nhân tạo.

GPT 3.5 và GPT 4.0 là hai phiên bản của mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển bởi OpenAI. Cả hai đều có thể tạo ra văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời câu hỏi của bạn theo cách cung cấp thông tin. Tuy nhiên, GPT 4.0 là phiên bản mới hơn và mạnh mẽ hơn so với GPT 3.5 trong nhiều khía cạnh

Khác biệt đầu tiên đến từ số lượng tham số: Tham số là các trọng số mà mô hình học được và chúng xác định mô hình có thể thực hiện các nhiệm vụ của nó tốt như thế nào. GPT 3.5 có 1,37 nghìn tỷ tham số, trong khi GPT 4.0 có 10 nghìn tỷ tham số. Điều này có nghĩa là GPT 4.0 có thể xử lý được nhiều dữ liệu hơn và tạo ra các phản hồi chính xác và đa dạng hơn.


Chat Gpt 4.0 được sử dụng cho tài khoản đăng ký gpt plus

Tập dữ liệu đào tạo của cả hai mô hình đều lớn và đa dạng, bao gồm văn bản và mã từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như sách, bài báo, Wikipedia, Reddit và nhiều nguồn khác. Tuy nhiên, để cải thiện khả năng phân tích và phản hồi của mình, GPT 4.0 đã được đào tạo trên các dữ liệu mới hơn và phong phú hơn, bao gồm cả hình ảnh. Nhờ đó, GPT 4.0 có khả năng hiểu được ngữ cảnh và ý nghĩa của các lời nhắc tốt hơn và có thể tạo ra các phản hồi phù hợp với các định dạng khác nhau. Ngoài ra, GPT 4.0 cũng có thể áp dụng những kiến thức mới nhất được cập nhật trong lĩnh vực của nó để tạo ra các phản hồi thông minh hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng.

Hiệu suất: Cả hai mô hình đều có hiệu suất cao trên nhiều tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm tạo văn bản, dịch thuật và trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, GPT 4.0 có hiệu suất rất cao và vượt trội so với GPT 3.5 trong nhiều tác vụ khác nhau. Ví dụ: GPT 4.0 có thể tạo ra văn bản không thể phân biệt được với văn bản do con người viết và có thể dịch các ngôn ngữ với độ chính xác gần như hoàn hảo.

Khả dụng: GPT 3.5 hiện đã được công khai cho các nhà phát triển và các tổ chức sử dụng thông qua ChatGPT của OpenAI. Bạn có thể sử dụng GPT 3.5 miễn phí hoặc trả phí tùy thuộc vào số lượng yêu cầu bạn gửi cho mô hình.

Đọc thêm thông tin cập nhật về công nghệ thông tin: Nguồn Tin Công nghệ (nguontinviet.com)

No comments:

Post a Comment

About Us

Recent

Random